Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Денна форма навчання
Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Термін навчання Вступне випробування
Назва Код Код Назва
Адміністратор 4222 081 Право 2 р. Фаховий іспит
Українська мова
Адміністратор (господар) залу 4222
Адміністратор черговий 4222
Конторський (офісний) службовець (інформація) 4222
Секретар 4115
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Асистент-референт 4115
Архіваріус 4141
Діловод 4144
Статистик 4122
Охоронець 5169
Охоронник 5169

Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 081 “Право” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікованого робітника”

Програма вступного випробування з української мови